perjantaina, tammikuuta 10, 2014

MH-luonnekuvaus

Tästä ei ole aiemmin blogattu, koska se on edellyttänyt videoiden editoimista! :D Valitettavasti videokamerasta loppui akku Varpun ja Sirun suoritusten välillä, joten jälkimmäinen on videoitu tavallisella digikameralla.

Varpu ja Siru (äiti ja tytär) MH-luonnekuvattiin 21.9.2013 Lapualla, ensimmäisinä australianterriereinä Suomessa! :) Suosittelen lämpimästi kaikille muillekin ausseille, ehkä jopa luonnetestin sijaan! Koska ideaali aussi lienee ihan erilainen kuin ideaali luonnetestin suorittanut. MH-luonnekuvauksessa vaan merkitään koiran reaktiot sen kummemmin pisteyttämättä. Jää siis omistajan oman mieltymyksen varaan, onko reaktio positiivinen vai negatiivinen. :) Uutta oppii tässä yhtä hyvin kuin luonnetestissäkin, jos on jotain opittavaa.


Varpu ja Leena; molemmat viettäneet sängyssä pari viikkoa Leenan mahaleikkauksen jälkeen, joten toinen hyvä kun pääsee kävelemään koko mahan poikki menevän leikkaushaavansa kanssa ja toinen on ihan out of control! :D


Siru ja Kirsi

Ei ollut ihan identtiset suoritukset äidillä ja tyttärellä. Olisin odottanut samanlaisempia, vaikka tiedossa on toki ollutkin, että Siru on rohkeampi kuin Varpu. En tiedä, selittyykö se 100% sillä, että niillä on niin erilainen koulutustausta. Siru on jo nuoresta asti harrastanut raunioita ja muita tilanteita, joissa vieraiden ihmisten luokse meneminen on palkitsevaa. Varpu taas on pennusta koulutettu agilityyn ja tokoon, joten sillä on vahvistettu huomion kiinnittämistä 100%:sesti vain ohjaajaansa.

Itse olisin luullut Sirun haukkuvan enemmän ja Varpun leikkivän. Koska Siru ei kuitenkaan ole mikään maailman hiljaisin koira. Varpu taas tuo aina vieraille lelua, että leikkikää mun kanssa! Tosin, tämä on ihan erilainen tilanne, koska ei olla kotona, jossa Varpu on viettänyt aikaa, kun sillä ei ole nyt ollut harrastusta. Agilitystä ei ollutkaan Varpulle harrastukseksi huonon hyppytekniikan vuoksi, ja tokossa ollaan keskitytty Timiin ja Ruskaan. Lisäksi Varpu leluineen järjestää kaikista parhaiten itselleen virikettä ihan kotikoiranakin, kuten alla olevalta videolta näette. :DAlla Sirun, Varpun ja bonuksena Islan luonnekuvaukset. Huomaattehan, että reaktioista ei anneta eikä lasketa pisteitä!!! "Tuomareita" kutsutaan kuvaajiksi. Suoritusta ei myöskään hylätä tai hyväksytä, vaan se joko suoritetaan loppuun tai ohjaaja tai kuvaaja keskeyttää. Ohjaajan keskeyttäessä, luonnekuvauksen voi yrittää kerran uusia myöhemmin.

Reaktiot on numeroitu 1-5 sen perusteella, että kohdassa 1 on vähiten reaktiota ja kohdassa 5 on eniten, riippumatta onko sen vähyys tai paljous toivottua vai ei-toivottua. Luonnetestissähän  on selvästi pisteillä annettu ymmärtää, mikä on toivottua ja mikä ei, mutta MH-luonnekuvauksessa kauneus on omistajan silmässä. Numeron 1 kohdalla on esim. "ei häiriinny ampumisesta", jota yleensä pidetään toivottavana, mutta on myös esim. "ei leiki, ei osoita kiinnostusta", mitä taas voitaisiin pitää vähemmän toivottavana. Numeron 5 kohdalla itse voisin pitää ei-toivottavina esim. "Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla" ja "Osoittaa useita uhkauseleitä ja hyökkäyksiä, voi purra". Toivottavia taas mielestäni ovat kohdassa 5 "Menee räminälaitteen luo ilman apua" ja "Leikkii, aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen".


1 2 3 4 5
1a. KONTAKTI
Tervehtiminen
Torjuu kontaktia, murisee tai
yrittää purra
Välttää kontaktia, väistää Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä Ottaa itse kontaktia tai vastaa
siihen Varpu, Siru, Isla
Mielistelevä kontaktinotossa,
hyppii, vinkuu, haukkuu, jne.
1b. KONTAKTI
Yhteistyö
Ei lähden vieraan ihmisen
mukaan / Ei kokeilla
Lähtee mukaan haluttomasti Lähtee mukaan, mutta ei ole
kiinnostunut TO:sta
Varpu, Siru, Isla
Lähtee mukaan halukkaasti,
kiinnostuu TO:sta
Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, erittäin kiinnostunut TO:sta
1c. KONTAKTI
Käsittely
Torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra Väistää tai hakee tukea ohjaajasta Hyväksyy käsittelyn
Varpu, Siru, Isla
Hyväksyy ja ottaa kontaktia Hyväksyy ja vastaa liioitellulla kontaktilla
2a. LEIKKI 1
Leikkihalu
Ei leiki - ei osoita kiinnostusta Ei leiki - osoittaa kiinnostusta Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/
vähenee
Varpu
Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen Siru, Isla Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen
2b. LEIKKI 1
Tarttuminen
Ei tartu esineeseen Ei tartu, nuuskii esinettä
Varpu
Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla Tarttuu heti koko suulla
Siru
Tarttuu heti, nappaa esineen
vauhdista
Isla
2c. LEIKKI 1
Puruote ja taisteluhalu
Ei tartu esineeseen
Varpu
Tarttuu viiveellä - irrottaa/pitää, ei vedä vastaan Tarttuu, vetää vastaan, mutta
irrottaa ja tarttuu uudestaan/
Korjailee otetta
Siru
Tarttuu heti koko suulla, vetää
vastaan kunnes TO irrottaa
Isla
Tarttuu heti koko suulla, vetää
tempoo, ravistaa - kunnes TO
irrottaa
3a. TAKAA-AJO Ei aloita
Varpu2, Isla1+2
Aloittaa, mutta keskeyttää
Varpu1, Siru1
Aloittaa etenemisen hitaasti,
voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista
Aloittaa kovalla vauhdilla
päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille
Siru2
Aloittaa heti kovalla vauhdilla
juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille
3b. TARTTUMINEN Ei kiinnostu saaliista/
Ei juokse perään
Varpu1+2, Siru1, Isla1+2
Ei tartu, nuuskii saalista
Siru2
Tarttuu saaliiseen epäröiden
tai viiveellä
Tarttuu heti saaliiseen, mutta
irrottaa
Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan vähintään
3 sekuntia
4. AKTIVITEETTITASO Tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja Tarkkailevainen, toiminnot tai
rauhattomuus lisääntyy vähitellen
Varpu, Siru, Isla
Toiminnot vaihtelevat nopeasti osion aikana/ Rauhaton koko ajan
5a. ETÄLEIKKI
Kiinnostus
Ei kiinnostu avustajasta Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja Siru Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja Varpu, Isla Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä Erittäin kiinnostunut avustajasta, toistuvia lähtöyrityksiä
5b. ETÄLEIKKI
Uhka/aggressio
Ei osoita uhkauseleitä
Varpu, Siru, Isla
Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. osassa Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. tai toisessa osassa Osoittaa useampia uhkaus-
eleitä osion ensim. osassa
Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensim. ja toisessa osassa.
5c. ETÄLEIKKI
Uteliaisuus
Ei saavu avustajan luo Isla Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo Siru Saapuu piilossa olevan
puhuvan avustajan luo
Varpu
Saapuu avustajan luo
epäröiden tai viiveellä
Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua
5d. ETÄLEIKKI
Leikkihalu
Ei osoita kiinnostusta
Isla
Ei leiki - osoittaa kiinnostusta Varpu, Siru Leikkii - voi tarttua varovasti,
mutta ei vedä
Tarttuu, vetää vastaan, voi irrottaa ja tarttua uudelleen Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota
5e. ETÄLEIKKI
Yhteistyö
Ei osoita kiinnostusta
Isla
Kiinnostuu, mutta keskeyttää
Varpu
On kiinnostunut leikkivästä
avustajasta
Siru
Kiinnostunut leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta Houkuttelee myös passiivista
avustajaa leikkimään
6a. YLLÄTYS
Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti Kyykistyy ja pysähtyy
Isla
Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista Varpu, Siru Pakenee enintään 5 metriä Pakenee enemmän kuin 5 metriä
6b. YLLÄTYS
Puolustus/aggressio
Ei osoita uhkauseleitä
Varpu, Siru
Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä Isla Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä Osoittaa useita uhkauseleitä ja hyökkäyksiä, voi purra
6c. YLLÄTYS
Uteliaisuus
Menee haalarin luo, kun se on
laskettu maahan/
Ei mene ajoissa
Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa Varpu, Siru Menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo sen edessä Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin Menee haalarin luo ilman
ohjaajan apua
Isla
6d. YLLÄTYS
Jäljellejäävä pelko
Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä Varpu, Siru, Isla Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla
6e. YLLÄTYS
Jäljellejäävä kiinnostus
Ei osoita kiinnostusta haalariin Varpu, Siru Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla Isla Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria väh. kahdella ohituskerralla Puree haalaria tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee Puree haalaria tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla
7a. ÄÄNIHERKKYYS
Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti Kyykistyy ja pysähtyy Väistää kääntämättä pois katsettaan Varpu, Siru, Isla Pakenee enintään 5 metriä Pakenee enemmän kuin 5 metriä
7b. ÄÄNIHERKKYYS
Uteliaisuus
Ei mene katsomaan
Varpu
Menee räminälaitteen luo kun
ohjaaja puhuu kyykyssä ja
houkuttelee koiraa
Isla
Menee räminälaitteen luo kun
ohjaaja seisoo sen vieressä
Menee räminälaitteen luo kun
ohjaaja on edennyt puoliväliin
Menee räminälaitteen luo ilman apua Siru
7c. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä pelko
Ei minkäänlaisia liikkumis-nopeuden vaihteluita tai väistämistä Siru, Isla Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla Varpu Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohitus- kerran jälkeen Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla
7d. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä kiinnostus
Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan Varpu, Siru, Isla Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta väh. kahdella ohitus- kerralla Puree laitetta tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee Puree laitetta tai leikkii sen kanssa väh. Kahdella ohituskerralla
8a. AAVEET
Puolustus/aggressio
Ei osoita uhkauseleitä
Varpu, Siru
Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä Isla Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä Osoittaa uhkauseleitä ja useampia hyökkäyksiä
8b. AAVEET
Tarkkaavaisuus
Yksittäisiä vilkaisuja, ja sen jälkeen ei kiinnostusta/
Ei kiinnostu lainkaan
Katselee aaveita silloin tällöin
Siru
Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista Varpu, Isla Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan
8c. AAVEET
Pelko
On ohjaajan edessä tai sivulla Varpu, Siru On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkanottoa On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä Isla On enimmäkseen ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin välillä Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta / Pakenee
8d. AAVEET
Uteliaisuus
Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois / Ei mene ajoissa Varpu Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa Menee katsomaan, kun ohjaaja seisoo avustajan vieressä Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin Siru Menee katsomaan ilman apua Isla
8e. AAVEET
Kontaktinotto aaveeseen
Torjuu kontaktia/
Ei mene ajoissa
Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen Vastaa avustajan tarjoamaan
kontaktiin
Isla
Ottaa itse kontaktia avustajaan Varpu, Siru Innostunutta kontaktinottoa
avustajaan, esim. hyppii tai
vinkuu
9a. LEIKKI 2
Leikkihalu
Ei leiki - ei osoita kiinnostusta
Varpu
Ei leiki - osoittaa kiinnostusta Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/
vähenee
Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen Siru, Isla Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen
9b. LEIKKI 2
Tarttuminen
Ei tartu esineeseen
Varpu
Ei tartu, nuuskii esinettä
Siru
Tarttuu esineeseen viiveellä
tai etuhampailla
Tarttuu heti koko suulla Tarttuu heti, nappaa esineen
vauhdista

Isla
10. AMPUMINEN Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön Varpu, Siru Häiritsevyys lisääntyy leikin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön
Isla
Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms, mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen Keskeyttää leikin/ passiiv., lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms kohden, ei palaa leikkiin/
passiivisuuteen
Häiriintynyt, pelokas /
Yrittää paeta /
Ohjaaja luopuu ampumisesta

Islan MH-videot:Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoitathan asiallisesti: ei kiroilua, vihamielisyyttä, poikas- tai hintakyselyitä. Hoito-ohjeet ym. kysymykset edelleen vieraskirjaan!